Protesekompagniets 3 grundværdier:

Tillid • Troværdighed • Ærlighed

Protesekompagniets 7 leveregler er baseret på de 3 grundværdier.

Kunder:

Vi skal alle være fokuseret på service til kunderne, ikke på internt hierarki. Ingen kunde skal kunne opleve at stå som køber af et produkt, som de ikke har brug for. Kunderne skal rådgives ud fra deres behov, også selv om det på kort sigt ikke er det mest profitable for Protesekompagniet. God service forudsætter, at alle, der har kundekontakt, skal have mulighed for at træffe beslutninger. For kunden skal kontaktpersonen være lig med firmaet.

Organisation:

Alle er ansvarlige i sit distrikt og på sit produkt/arbejdsområde, minimal central styring. En flad organisation er en forudsætning for en kundefokuseret organisation. Kompetencen er hos medarbejderne, som er tættest på kunden.

Ansvarlighed:

Alle medarbejdere skal tænke og handle som en ansvarlig leder – og ikke kun blindt følge en plan. Ledelsen skal ikke bare give mulighed for, men direkte opfordre til, at medarbejderen selv tager beslutninger vedrørende det daglige arbejde.

Værdier:

Nogle få klare værdier, mål og grænser sætter styringen – ikke komplicerede detaljerede regler og budgetter. I vores virksomhed, hvor vi alle har kontakt med kunderne, er det afgørende med en stærk kultur og en fælles forståelse for, hvordan forretningen fungerer.

Mål:

Vores mål skal være realistiske, og det er vigtig, at de opfattes som realistiske for alle i firmaet. Ingen ansættelseskontrakt må være med præstationsafhængig løn.

Planlægning:

Planlægning skal være en naturlig fortløbende og åben proces, ikke en årlig top-down-aktivitet. Planer skal udarbejdes løbende for den enkelte medarbejder, distrikt og produktområde. Vi lægger kun overordnede budgetter. Ikke detaljerede person- og distrikt budgetter, for vi yder allerede altid vores optimale.

Sammenhold:

Vi skal stå sammen som ét team. Vi skal være gode kolleger. Vi skal hjælpe og støtte hinanden, opføre os pænt overfor hinanden, tale pænt og respektfuldt til hinanden. Vi skal respektere hinandens forskelligheder – de forskelligheder der samtidig er vores store styrke